Odkiaľ majú zeolity svoje meno? Axel Fredrik Cronstedt (1722-1765), slávny švédsky mineralóg, bol prvým vedcom, ktorý