Niečo o kŕmnej zmesi pre hydinu s pridaným zeolitom

Je už všeobecne známe, že pridanie zeolitového minerálu klinoptilolitu k strave ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka zlepšuje ich pribúdanie na váhe. Zvyšuje sa stupeň konverzie krmiva. Klinoptilolit pôsobí svojim adsorpčným účinkom ako spojivo mykotoxínov. Zeolit vďaka svojim výnimočným kryštalochemickým vlastnostiam  absorbuje do svojich mikroštruktúr toxíny, ktoré môžu byť nebezpečné pre zvieratá. To tiež pomáha kontrolovať obsah aflatoxínov v krmivách, a tým sa  znižuje úmrtnosť v dôsledku  zlyhávania tráviaceho systému a znižujú potrebu antibiotík. Rovnako absorbuje ďalšie toxíny produkované v krmive plesňami.

Množstvo vedeckých štúdii o vplyvoch zeolitu v krmive

Zeolit je a bude zaujímavý netradičný adsorpčný materiál nielen v poľnohospodárskej veľkoprodukcii. Len pre určitú informáciu je zaujímavé uviesť, že už v priebehu roku 1980 existovalo viac ako 60 článkov, ktoré sa zmieňujú o použití zeolitu na výrobu hydinového mäsa. Prvé kompilačné a zhrňujúce vedecké štúdie o vplyve prírodných zeolitov v živočíšnej výrobe sa objavujú o dvadsať rokov neskôr. Znalosti o kryštálovej mriežke zeolitu ako minerálnej štruktúre  sa prudko rozvinuli, a preto vieme o ňom a jeho unikátnych vlastnostiach pomerne dosť. Stále častejšie sa medzi špecialistami na adosrpčné filtračné materiály hovorí o zeolite ako o prírodnom nanomateriáli.

Zeolit ako prídavok do krmiva

Zeolit vďaka svojim výnimočným kryštalochemickým vlastnostiam adsorbuje do svojich mikroštruktúr toxíny, ktoré môžu byť nebezpečné pre zvieratá.

 Vlastnosti a funkcie zeolitu v kŕmnej zmesi

Zeolitový minerál klinoptilolit je zložitý hydratovaný alumokremičitan. Jeho kryštálová mriežka je budovaná štvorstenmi hliníka  AlO4  a kremíka SiO4. Zeolit je pevná prírodná látka s relatívne otvorenou trojrozmernou kryštálovou štruktúrou.  V jeho mriežke sú prítomné aj mnohé alkalické prvky, ako je   Na,  K či Mg. Zaujímavá a dôležitá je prítomnosť molekúl vody, ktoré sú zadržiavané práve v medzerách či voľných mikropriestoroch medzi jednotlivými stavebnými prvkami štruktúrnej mriežky zeolitu. Každá z nich  má veľké množstvo otvorených pórov či dutiniek, navzájom pospájaných do siete kanálikov.   A v tomto je  jedinečnosť a výnimočnosť zeolitu.

Zeolit ako prísada do kŕmnych zmesí pre hydinu

Pridávanie zeolitu klinoptilolitového typu do krmiva zvierat prispieva aj k vylepšeniu mikroklímy vo veľkochovoch. Je to jednoduchá a najefektívnejšou metóda ako znížiť emisie v chovných objektoch zvierat. Klinoptilolit ako prísada do kŕmnych zmesí pre hydinu sa na mnohých hydinárskych farmách využíva vo veľkom rozsahu. Takéto kŕmenie prináša väčšie prírastky na váhe a zníženie vlhkosti trusu. Výkaly takto prikrmovaných zvierat sú evidentne tvrdšie a menej zapáchajú. Dobrý vplyv  kŕmnej zmesi so zeolitom sa prejaví aj na chorobnosti a úmrtnosti chovanej hydiny.

Zeolit ako prídavok do krmiva

Pridávanie zeolitu klinoptilolitového typu do krmiva zvierat prispieva aj k vylepšeniu mikroklímy vo veľkochovoch.

Kŕmne zmesi so zeolitom primárne znižujú prítomnosť amoniaku

Je samozrejmé, že existuje niekoľko možností, ako znižovať zlé a nezdravé vlastnosti maštaľného vzduchu. Je možné predísť či znížiť množstvo emisií vo výkrme hydiny  aj tým, že farmári budú dlhodobo  aplikovať také kŕmne zmesi, ktoré už majú v sebe primiešané substráty primárne znižujúce prítomnosť a výskyt amoniaku v truse hydiny. Takýmto krmivom je aj kŕmna zmes s pridaným zeolitom.

Zanechať odpoveď