Zeolitový minerál klinoptilolit ako prísada do krmív a potravín

Minerály skupiny zeolitov sú vďaka svojim dobre vyvinutým kryštálom veľmi populárne medzi zberateľmi minerálov. Ja sám osobne som mal niekoľko druhov zeolitu vo svojej zbierke prírodnín. Minerál klinoptilolit má chemický vzorec Ca,K2,Na2,Mg)4Al8Si40O96.24H2O a je to hydratovaný alumosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Nie je určite medzi nadšenými zberateľmi najznámejší, ale je to určite jeden z najužitočnejších prírodných zeolitov. Klinoptilolit sa používa v mnohých praktických aplikáciách. Často je vo vhodnej forme používaný ako chemické molekulárne sito alebo aj ako účinné adsorpčné médium pri čistení plynov. Pomerne dlhú dobu sa využíva ako prísada do krmív hospodárskych zvierat. A v poslednom období sa objavujú snahy o využívanie klinoptilolitu vo forme zeolitového prášku ako doplnkovej látky alebo potravinovej prísady v potravinárstve.

Klinoptilolit

Výnimočné vlastnosti

Vynikajúce adsorpčné vlastnosti klinoptilolitu

Minerál klinoptilolit sa často objavuje ako vynikajúce adsorpčné médium v rôznych typoch filtračných zariadení. Chovatelia hospodárskych zvierat ho využívajú pri znižovaní a kontrole zápachu v ich stajniach. Je využívaný ako prísada a vodný filter v procese čistenia odpadových komunálnych vôd ako aj pri dočišťovaní pitnej vody pre domácnosti. Majitelia záhradných jazierok a akvárií sa tiež možu pokúsiť využívať charakteristické vlastnosti klinoptilolitu.

Prírodný zeolit klinoptilolit sa dobre hodí pre tieto aplikácie vzhľadom k jeho mikropórovitej priestorovej štruktúre, vysokej odolnosti voči extrémnym teplotám a chemicky neutrálnej základnej kryštálovej štruktúry. Možno, že by sa mnohým mohlo zdať divné a neopodstatnené používať tento zeolit ako prísadu do potravín a krmív. Klinoptilolit sa používa už mnoho rokov ako prísada do krmiva pre kravy, ošípané, kone a kurčatá. Adsorbuje toxíny v krmive, ktoré sú vytvorené rozmanitou aktivitou plesní a parazitov. Existuje nespočet výsledkov teoretických aj praktických o užitočnosti tejto prísady v krmive hospodárskych zvierat.

klinoptilolit

Zeolit – klinoptilolit

Môže byť klinoptilolit pridávaný aj do potravín?

Prítomnosť prírodného zeolitu klinoptilolitového typu v kŕmných zmesiach zvierat je dostatočne overovaná a testovaná už desaťročia. Krmivo s pridaným zeolitom je nakoniec tiež potrava. Podobné použitie klinoptilolitu ak prímesi v potravinách pre nás ľudí sa tiež testuje a overuje. Môže teda zeolit prispieť určitým spôsobom k zachovaniu čerstvosti a kvality našich potravín? Jednoduchá odpoveď je, že určite áno. V odbornej literatúre zaoberajúcej sa aplikáciou zeolitu sa stále viac objavujú články a výsledky naznačujúce, že implantácia zeolitu v rôznych potravinárskych činnostiach je realitou dneška. Viac info nájdete aj TU.

Zanechať odpoveď